Saksliste årsmøte 10. april 2018

Møtested: Ørskog Kulturhus
Tid: kl. 19:00

SAKSLISTE

Sak 1. Åpning av møte ved styreleder Gert Rietman og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende andelseiere
Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere
Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017
Sak 5. Orientering pågående saker (investeringer, kommunal overtakelse, sponsingavtale med Ørskog Sparebank)
Sak 6. Styret 2018. Styret har sagt seg villig til å bli sittende fram til kommunal overtakelse i 2018.

SAKSDOKUMENTER
Årsregnskap 2017
Revisjonsberetning 2017
Årsberetning 2017
Årsmelding Ørskog Kino 2017