Mål og visjon

Mål og visjon

Ørskog Kulturhus skal være det kulturelle senter og møtested i Ørskog kommune basert på nærhet og samarbeid med organisasjonsliv, næringsliv, offentlig forvaltning og privatpersoner i kommunen. Vi skal være en aktiv støttespiller for alle som ønsker å bruke kulturhuset.

Målet er et kulturhus som:
Driften av Ørskog Kulturhus baseres på følgende verdier: